Shërbimet

Map

UHY Elite ёshtё pasuesi i firmës ABM Auditing – njё nga zyrat mё prestigjoze tё kontabilitetit nё Shqipёri, qё ofron shёrbime nё auditim, mbajtje kontabiliteti, konsulence fiskale dhe shёrbime tё tjera konsulence pёr biznesin tuaj. ABM Auditing nё Gusht tё 2009 u bё anёtare me tё drejta tё plota e UHY me qendёr nё Londer. UHY ёshtё njё shoqёri ndёrkombёtare e kompanive tё pavarura tё konsulencёs dhe kontabilitetit me rreth 242 kompani tё tilla, tё shtira nё mё shumё se 76 vende tё botёs.

UHY Elite (ish “ABM Auditing”) u themelua nga Z. Artan Golemi dhe Znj. Mimoza Sula nё vitin 2002. Tё dy themeluesit ishin anёtarё tё Institutit tё Eksperteve Kontabёl tё Autorizuar (IEKA) qё nё fillim tё aktivitetit tё tyre nё vitet 1997-1998, dhe sollёn nё kёtё kompani eksperiencёn e tyre tё çmuar nё fushat e auditimit, kontabilitetit, konsulencёs fiskale, etj.

Integriteti dhe kompetenca profesionale janë parimet bazë që karakterizojnë firmën tone. Ne punojmё pёr tё fituar dhe pёr tё ruajtur besimin dhe sigurinё e klientёve tanё. Ofrojmё shёrbime profesionale dhe cilёsore nё mёnyrё tё pavarur, objektive dhe me etikë. Veprojmё me integritet duke u mbështetur nё mёnyrё tё vazhdueshme nё standartet mё tё larta profesionale, pёr tё siguruar kёshilla tё vlefshme, dhe nё tё njёjtёn kohё tё ruajmё pavarёsinё tonё.

 
We stand for: Excellence, Loyalty, Integrity, Trustworthy, Effectiveness!