Shërbimet

Accounting
 

Kontabilitet dhe mbajtje llogarish

UHY Elite garanton shkallё tё lartё profesionalizmi dhe ofron një shumëllojshmëri shërbimesh në kuadrin e kontabilitetit dhe mbajtjes së llogarive duke ndihmuar klientët në përcaktimin e sistemit kontabël më efikas të përshtatur për natyrën specifike të cdo klienti.

UHY Elite ofron: